Formularz zgłoszenia hodowli

Aktualizacja danych odbywa się trzy razy w miesiącu 10-tego, 20-tego oraz 30-tego każdego miesiąca.