Opłaty

W dniu 31.01.2010 roku Zarząd CCS podjął uchwałę następującej treści:

Dokumentacja do Biura Rodowodowego będzie wysyłana z chwilą zaksięgowania na koncie klubowym należności za składane dokumenty
oraz po uregulowaniu należności wobec Klubu, na: Pekao S.A. nr: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517.

Opłaty obowiązujące od 01.01.2015 r.
Opłata podstawowa74,00
Składka członkowska rodzinna – dla osób zamieszkujących pod tym samym adresem i/lub prowadzących tą samą hodowlę
86,00
Składka członkowska/rodzinna dla członków posiadających tylko koty domowe37,00
Opłata za rejestrację kota0
Rodowód37,00
Poprawki w rodowodzie z winy hodowcy37,00
Opłata specjalna za rodowód w ponadplanowym kryciu148,00
Nostryfikacja rodowodu37,00
Transfer74,00
Dyplom31,00
Przydomek hodowlany246,00
Mikrochip15,00
Nie pobieramy dodatkowych opłat.