Opłaty

W dniu 10.12.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Cat Club Sopot Klubu Miłośników Kotów podjęło uchwałę następującej treści:

Z dniem 01.01.2024 Stowarzyszenie Cat Club Sopot podnosi opłaty członkowskie i opłaty związane z realizacją dokumentów hodowlanych.
Dokumentacja do Biura Rodowodowego FPL będzie wysyłana z chwilą zaksięgowania na koncie klubowym należności za składane dokumenty oraz gdy składka członkowska, roczna jest uregulowana za rok bieżący.
Wpłaty na Pekao S.A. nr konta: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517

Składka Członkowska Roczna płatna do 31 marca75,00
Składka Członkowska Roczna płatna po 31 marca100,00
Osoby przystępujące do klubu w pierwszej połowie roku75,00
Osoby przystępujące do klubu w drugiej połowie roku40,00
Składka członkowska rodzinna – dla osób zamieszkujących pod tym samym adresem i/lub prowadzących tą samą hodowlę – płatna do 31 marca90,00
Składka członkowska rodzinna – dla osób zamieszkujących pod tym samym adresem i/lub prowadzących tą samą hodowlę – płatna po 31 marca150,00
Składka rodzinna. Osoby przystępujące do klubu w pierwszej połowie roku90,00
Składka rodzinna. Osoby przystępujące do klubu w drugiej połowie roku45,00
Składka członkowska/rodzinna dla członków posiadających tylko koty domowe – płatna do 31 marca40,00
Składka członkowska/rodzinna dla członków posiadających tylko koty domowe – płatna po 31 marca60,00
Składka członkowska/rodzinna – Koty domowe. Osoby przystępujące do klubu w pierwszej połowie roku40,00
Składka członkowska/rodzinna – Koty domowe. Osoby przystępujące do klubu w drugiej połowie roku20,00
Rodowód40,00
Poprawki w rodowodzie z winy hodowcy40,00
Opłata specjalna za rodowód z nadprogramowego miotu200,00
Nostryfikacja rodowodu40,00
Transfer80,00
Dyplom30,00
Przydomek hodowlany250,00
Mikrochip20,00
Rozety CH/PR; IC/IP; GIC/GIP35,00
Opłata za każdą przesyłkę poleconą krajową – 20,00zł20,00
Opłata za każdą przesyłkę poleconą poza granice Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Cat Club Sopot