WALENTYNKOWY Pokaz Kotów Rasowych i Domowych

w Galerii Metropolia w Gdańsku 10.02.2024

Galeria Metropolia w Gdańsku oraz Zarząd Cat Club Sopot Klubu Miłośników Kotów serdecznie zapraszają na Walentynkowy Pokaz Kotów 2024 do Galerii Metropolia. W tym dniu nie zapomnimy o Kotach całego Świata. Tych Rasowych i Bezdomnych, którym poświęcamy WALENTYNKOWY POKAZ KOTÓW DOMOWYCH i RASOWYCH. Głównymi celami tego Pokazu jest przede wszystkim uwrażliwianie społeczeństwa na los bezdomnych Zwierząt, propagowanie i inicjowanie działań pomocowych na ich rzecz oraz podkreślenia znaczenia bytności Kotów w życiu człowieka. Organizatorzy proszą Odwiedzających Nasz Walentynkowy Pokaz, nie zapomnijcie o losach bezdomnych Kotów, wspomóżcie działania Fundacji „BURASEK”, która będzie obecna na Pokazie. 

W czasie trwania Eventu odbędzie IX Pokaz Kotów Rasowych i Domowych.
Pokaz odbędzie się w dniu 10.02.2024 w godz. 11:00 do 17:00 w Galerii Metropolia ul. Jana Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk na poziomie -1.
Około godziny 17:00 zostaną ogłoszone wyniki, który Kot wygrał rywalizację. 

Nadrzędnym celem Pokazu jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących Kotów.

Należy się zgłosić na Pokaz minimum 30 minut przed 11:00. 

Pokaz będzie odbywał się pod hasłem: Wspieranie Kotów wolno bytujących

Podczas Pokazu Publiczność wybierze 3 najładniejsze Koty Walentynkowego Pokazu. Głosowanie Publiczności od 11:30 do 16:00

Warunki uczestnictwa

§ 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koty z Hodowli zarejestrowanych w Federacjach FIFe, WCF, TICA, CFA i zgłoszone na Pokaz Kotów w Galerii Metropolia w Gdańsku w dniu 10.02.2024, zapisane na listę uczestników. 

§ 2. Właściciel Swoje Koty do Konkursu musi zgłosić dla Organizatora do dnia 08.02.2024 do godz. 18:00, podając Imię Kota, Przydomek, płeć, przynależność Klubową, ilość klatek i adres zamieszkania Właściciela na adres: biuro@catclub-sopot.pl. Kot otrzymuje całą Klatkę o wymiarach 120cm x 60cm x 60cm.

§ 3. Właściciel osobiście prezentuje Swoje Koty.

§ 4. Koty Organizatora Pokazu nie mogą brać udziału w Konkursie.

Nagrody w Konkursie 

1. 3 Koty, które uzyskają największą ilość głosów otrzymają nagrody w postaci 200,00zł każdy oraz puchary od Cat Club Sopot Klub Miłośników Kotów.

2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na miejscu Imprezy przy Jury wspomagającego przebieg Konkursu i głosowania publiczności, u przedstawicieli Organizatora oraz Administratora.

Wymagania weterynaryjne:

  • Koty uczestniczące w Pokazie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami, uczestniczące Koty muszą być zachipowane. Kocięta muszą mieć ukończone 16 tygodni.
  • Ilość klatek jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny.
  • Na Pokazie obowiązuje zakaz sprzedaży Kotów.
  • Organizator nie zapewnia krzesełek.