Wiosenny Pokaz Kotów Rasowych i Domowych

w Galerii Rumia w Rumi 16.03.2024 

Galeria Rumia w Rumi, APLAUZ Agnieszka Mach-Skowrońska, Zarząd Cat Club Sopot Klubu Miłośników Kotów serdecznie zapraszają na obchody Dnia Kota 2024 do Galerii Rumi.

Głównymi celami tego Święta jest przede wszystkim uwrażliwianie społeczeństwa na los bezdomnych Zwierząt, propagowanie i inicjowanie działań pomocowych na ich rzecz oraz podkreślenia znaczenia bytności Kotów w życiu człowieka.

W czasie trwania Eventu odbędzie I Pokaz Kotów Rasowych i Domowych.
Pokaz odbędzie się w dniu 16.03.2024 w godz. 11:00 do 17:00 w Galerii Rumia w Rumi ul. Sabata 1 84-230 Rumia. na poziomie 1.
Głosowanie od 11:30 do 16:00.
Około godziny 17:00 zostaną ogłoszone wyniki na Najładniejszego Kota Pokazu Rumia 2024 

Nadrzędnym celem Pokazu jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących Kotów.

Należy się zgłosić na Pokaz minimum 30 minut przed 11:00

Pokaz będzie odbywał się pod hasłem: Wspieranie Kotów wolno bytujących

Podczas Pokazu Publiczność wybierze 3 Najładniejsze Koty Pokazu

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koty z Hodowli zarejestrowanych w Federacjach FIFe, WCF, TICA, CFA i zgłoszone na Pokaz Kotów w Galerii Rumia w Rumi w dniu 16.03.2024, zapisane na listę uczestników. 

2. Właściciel Swoje Koty do Konkursu musi zgłosić dla Organizatora do dnia 14.03.2024 do godz. 18:00, podając: Nazwisko i Imię, ilość Kotów, Rasa , przynależność Klubową, ilość klatek i miejscowość zamieszkania Właściciela na adres: biuro@catclub-sopot.pl

3. Właściciel osobiście prezentuje Swoje Koty.

4. Koty Organizatora Pokazu nie mogą brać udziału w Konkursie.

Nagrody w Konkursie

1. Właściciele 3 pierwszych Kotów, które uzyskają największą ilość głosów otrzymają nagrody w postaci 200,00zł każdy oraz puchary.

2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na miejscu Imprezy przy Jury wspomagającego przebieg Konkursu i głosowania publiczności, u przedstawicieli Organizatora oraz Administratora.

 Wymagania weterynaryjne: Koty uczestniczące w Pokazie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami, uczestniczące Koty muszą być zachipowane. Kocięta muszą mieć ukończone 16 tygodni.

Ilość klatek jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny.

Na Pokazie obowiązuje zakaz sprzedaży Kotów.

Organizator nie zapewnia krzesełek. 

Klatki bezpłatne.